Кто подает заявление?

Заявление вы должны подать, если планируете находиться на территории Польши более 3 месяцев, и целью вашего пребывания является проживание с супругом/супругой, который/ая является гражданином Республики Польша.

Если вы являетесь супругом гражданина Республики Польша, вы можете подать заявление от имени несовершеннолетнего ребенка. Разрешение на пребывание несовершеннолетнего ребенка будет предоставлено, если у вас есть обязывающее разрешение на временное проживание.

 

Когда я должен / должна подать заявление?

Заявление на получение разрешения на временное пребывание и работу нужно подать лично, не позднее, чем в последний день законного проживания на территории Польши.
Если невозможно явиться лично, отправьте заявку по почте.
Датой продления срока легального пребывания является дата отправки письма в почтовом отделении.

Если вы прислали заявление вовремя, формальных недостатков нет, или они исправлены в указанный нами срок, пребывание будет легальным со дня подачи заявки в день, когда в этом вопросе будет принято окончательное решение.
Если вы подаете ходатайство о приостановлении производства по предоставлению разрешения на временное проживание, пребывание в это время не будет считаться законным.

 

 

Как я могу подать заявление?

Заявление можно представить:

 1. Лично после предварительного бронирования визита на странице https://rezerwacje.duw.pl/reservations/ или лично после заполнения онлайн-заявления, распечатав ее и забронировав визит на странице https://przybysz.duw.pl
  часа представления: понедельник, вторник, четверг, пятница: 9.00-16.00; среда 8.00-18.00

  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Powstańców Warszawy 1

  Или в одном из трьох официальных представительств:

  1. Представительство в г.Легница
   ul. F. Skarbka 3
   59-220 Legnica
  2. Представительство в г.Валбжих
   ul. Słowackiego 23a
   58-300 Wałbrzych
  3. Представительство в г.Еленя Гура
   ul. Piłsudskiego 12
   58-500 Jelenia Góra

  Придя в офис, подойдите к билетному автомату, введите номер бронирования и получите билет, а потом ждите, когда ваш номер будет показан и подойдите к указанному месту.

 2. I. По почте на адрес: na adres:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław

Не забудьте подать в заявлении ваше актуальное место пребывания. После отправки формуляра почтовой службой, вас попросят прийти лично, чтобы предоставить отпечатки пальцев. Для этого нужно прийти в отделение управления Нижнесилезского воеводства или в одно из представительств, подойти к билетному автомату i взять билет "osobiste stawiennictwo".

ВНИМАНИЕ: Если хотите предоставить отпечатки пальцев, не дожидаясь приглашения со стороны правительства, сделайте это не раньше, чем через 30 дней после отправки заявления.

ПОМНИТЕ: Регистрация записи на информационном портале - https://przybysz.duw.pl, заполнение заявки в Интернете, её распечатка и отправка в офис может ускорить обработку вашего заявления и позволит вам отслеживать статус вашего дела!

 

Які документи мені потрібно подати?

 1. Заповнена заява та 2 її копії. Перш ніж заповнити заяву, ознайомтеся з інструкцією, що знаходиться в заяві. Заява на отримання дозволу на тимчасове перебування.
 2. Чотири фотографії:
  • непошкоджені, кольорові, з доброю чіткістю;
  • розміри 35 мм х 45 мм;
  • зроблені не раніше, ніж за шість місяців до дня подачі заяви;
  • повинні бути зображені обличчя іноземця і верхня частина плечей, так щоб обличчя займало 70-80% фотографії, на однотонному світлому фоні;
  • представляє особу, що дивиться прямо, з відкритими очима, з природним виразом обличчя, не прикритим волоссям, та зі стуленими губами, а також відображає природний колір шкіри;
  • чітко видно очі іноземця, особливо зіниці, лінія очей паралельна до верхнього краю фотографії;

  ВАГА: Іноземець, який носить головний убір відповідно до правил своєї релігії, може додати до заяви фотографію, де він зображений в головному уборі, за умови, що обличчя видно повністю. У такому випадку заява повинна супроводжуватись заявою іноземця про приналежність до релігійної громади. Заява про приналежність до релігійної громади.

 3. Копія дійсного проїзного документа (оригінал для огляду). В тому випадку, якщо іноземець не має дійсного проїзного документа та не може його отримати, він може пред'явити інший документ, що підтверджує його посвідчення (наприклад, карта перебування)
 4. Підтвердження оплати гербового збору

  УВАГА: Подача вказаних вище документів необхідна для початку розгляду. У випадку подання заяви без будь-якого з перелічених вище документів, іноземця просять виправити формальні недоліки заяви. Розгляд справи може розпочатися лише після подачі відсутніх документів в зазначений термін та їх позитивне підтвердження управлінням.

  ОКРІМ ЦЬОГО, ДЛЯ ВИДАЧІ ПОЗИТИВНОГО РІШЕННЯ З ОГЛЯДУ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ, ВИ ПОВИННІ ТАКОЖ ДОЛУЧИТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

 5. дійсний оригінал шлюбного свідоцтва (виданого не раніше, ніж за 3 місяці до подання заяви)
 6. Копія посвідчення особи чоловіка чи дружини (оригінал для ознайомлення)
 7. Свідоцтво про народження дитини

УВАГА: Приєднання до заяви всіх перелічених документів може пришвидшити вашу справу та обмежити кількість листів, адресованих вам. У разі необхідності підтвердження документів, які орган одержав у справі, вас можуть попросити надати додаткові документи або пояснення.

Документи повинні бути подані в оригіналах або копіях разом з оригіналами для перевірки. Акти цивільного стану, що підтверджують спорідненість або сімейний стан, видані іноземними державами, повинні бути позначені апостилем, або підтверджені польським консулом. Якщо заява супроводжується документами, складеними іноземною мовою, потрібно також надати перекладами документів на польську, зробленими присяжним перекладачем.

 

Сколько это стоит?

Гербовый сбор за выдачу разрешения на временное проживание в целях осуществления предпринимательской деятельности составляет: 340,00 злотых

Оплату необходимо осуществить на счет:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
PKO BP S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Помните о необходимости приложения к заявлению подтверждения оплаты.

Оплата за выдачу или замену карты пребывания составляет: 50,00 злотых

Opłatę należy uiścić na konto:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Если у вас есть доверенный представитель, гербовый сбор за предоставленную доверенность составляет 17,00 злотых

Оплату за доверенность нужно осуществить на счет:

Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
PKO BP S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

Когда и где я могу плучить карту пребывания?

После получения разрешения (решение о временном проживании), вы должны предоставить:

 1. подтверждение платежа за карту пребывания (50 злотых)
 2. действительное подтверждение регистрации на временное проживание, которое длится более 2 месяцев - если на карте пребывания должна быть размещен ваш регистрационный адрес, или письменное заявление - если карта пребывания должна быть выдана без зарегистрированного адреса. Заявление о печати карты без адреса.

Если вы не пришлете выше указанное подтверждение регистрации в течение 14 дней с даты получения решения о предоставлении разрешения на временное проживание, адрес на карте пребывания не будет указан.

ПОМНИТЕ:

Вид на жительство вы можете получить только лично в Отделе гражданских дел и иностранцев по адресу pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław.

Больше информации о карте пребывания