Otrzymanie pieczątki do paszportu

Rezerwacji na wizytę w celu otrzymania pieczątki w paszorcie można dokonywać za pośrednictwem infolinii – tel.71 (kierunkowy)  701 11 00. Pieczątka będzie umieszczana jedynie w dokumentach podróży (paszportach) Cudzoziemców okazujących oryginał pisma otrzymanego od inspektora (prowadzącego sprawę legalizacji pobytu) z informacją o możliwości otrzymania stempla/pieczątki.