Od 29 czerwca 2020 r. uruchomiona zostaje usługa umieszczenia pieczątki w dokumencie podróży

Od najbliższego poniedziałku (29.06.2020 r.) w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu zostaje wprowadzona usługa umieszczenia pieczątki w dokumencie podróży Cudzoziemca, która potwierdza złożenie wniosku o pobyt. Rezerwacji na wizytę można dokonywać za pośrednictwem infolinii – tel.71 (kierunkowy)  701 11 00. Pieczątka będzie umieszczana jedynie w dokumentach podróży (paszportach) Cudzoziemców okazujących oryginał pisma otrzymanego od inspektora (prowadzącego sprawę legalizacji pobytu) z informacją o możliwości otrzymania stempla/pieczątki.

UWAGA! Podczas takiej wizyty nie będą przyjmowane żadne dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce. Ponadto, osoby bez pisma od inspektora nie będą wpuszczane do Urzędu i obsługiwane.