KOMUNIKAT z dnia 16 marca 2020 r.

Od 16 marca br do odwołania w punktach obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa Klienta.

Wizyty umówione/zarezerwowane zostają anulowane.

Zaleca się klientom wstrzymanie wizyt lub ich ograniczenie do sytuacji nadzwyczajnych, szczegółowo udokumentowanych, uzasadnionych oraz niecierpiących zwłoki i ustalonych podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem urzędu.


Urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową; poniżej umieszczamy listę telefonów do punktów obsługi w sprawach ewentualnej wizyty.

w sprawach legalizacji pobytu  tel 71 340 60 76, 71 340 60 75, dla rezerwacji dot Wrocławia

Szczegółowe informacje związane z załatwianiem poszczególnych spraw zamieszczane będą na bieżąco na stronach www.duw.pl