Epidemia koronawirusa - specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Sejm RP uchwalił 31 marca 2020 r. ustawę przewidującą m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Oznacza to, że wszyscy cudzoziemcy, którzy legalnie przebywali na terytorium Polski w dniu 14 marca 2020 r. mogą kontynuować swój legalny pobyt do 30 dnia po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, bez względu na rodzaj posiadanego tytułu pobytowego (wiza, ruch bezwizowy, karta pobytu). Dotyczy to obywateli wszystkich państw trzecich.

Wszystkie informacje dostępne są w 4 językach na stronie  Urzędu Do Spraw Cudzoziemców

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowymi przepisami!

Jednocześnie, w związku z co raz większą ilością wpływających do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wniosków o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego oraz innych podań uzasadnianych epidemią koronawirusa informujemy, że:

  • przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego dotyczy tylko obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju, ponieważ umowy o zniesieniu obowiązku wizowego tylko z tymi krajami przewidują taką możliwość
  • Wojewoda Dolnośląski nie wydaje żadnych zaświadczeń, potwierdzeń i nie wbija żadnych stempli do paszportu dotyczących pozostania na terytorium RP ze względu na epidemię koronawirusa
  • w chwili obecnej nie ma żadnych specjalnych wniosków dotyczących legalizacji pobytu na terytorium RP w związku z epidemią koronawirusa

W związku z powyższym prosimy o nieskładanie wniosków o przedłużanie ruchu bezwizowego przez obywateli państw nieuprawnionych ani żadnych innych podań dot. zgód, zezwoleń, zaświadczeń itp. związanych z epidemią. Wszystkie takie wnioski spotkają się z decyzją odmowną. Wszystkie szczegółowe rozwiązania dotyczące legalnego pozostania na terytorium RP znajdują się na wskazanej stronie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców.

 

źródło:https://udsc.gov.pl/ - źródło:https://udsc.gov.pl/

źródło:https://udsc.gov.pl/